Онлајн аплицирање тест II

БАРАЊЕ ЗА ОНЛАЈН АПЛИЦИРАЊЕ

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ (1од 3)

Пополнете податоци за кредитобарател

Општи податоци

Податоци за занимање и приходи

Податоци за поврзани лица со дејноста

Членови од семејството поврзани со дејноста (мајка/татко, брат/сестра, брачен другар, полнолетно дете и други.)

Други лица поврзани со дејноста (партнери на дејноста)

ДРУГИ КРЕДИТИ (2 од 3)

Пополнете податоци за други кредити

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ (3 од 3)

Пополнете податоци за бараниот кредит

Полињата означени со * се задолжителни.