М-едноставен

Намена на кредитотЗа лични потреби
 Целна група– за вработени во Акционерски друштва, Буџет, Јавни претпријатија и ДОО/ДООЕЛ компании кои се прифатливи за штедилницата*
– вработени во сопствена компанија
– за пензионери
Износдо 60.000 МКД
Рок на враќањедо 18 месеци
Грејс периоднема
Номинална каматна стапка6,9% (годишно – фиксна)
Стапка на вкупни трошоци (СВТ)од 38,317%
Манипулативен трошок5%
Провизија за управување0,856% (месечно)
Останати трошоци
на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеБез дополнително обезбедување
ДокументацијаЛична карта од барател, извод од ТРС за последни 12 месеци
Начин на отплатаЕднакви месечни ануитети
Исплата на кредитотШтедна книшка или трансакциска сметка

 *Информација за ДОО/ДООЕЛ компании кои се прифатливи за штедилница “Можности” може да се добие во експозитурите на штедилницата.

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаСВТТрошоци за меница
30.000 МКД6,9%12 месеци5%0,856%2.851 МКДод 38,317%0 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 35,782,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2023 година.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно