Контакт

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Адреса:
Бул.”Јане Сандански” 111, 1000 Скопје

Телефон: ++389 2 2401051

Факс: ++389 2 2401050

e-mail: contact@moznosti.com.mk

ИЗЈАВА: Изјавувам дека моите лични податоци ги доставувам по сопствена волја и согласен/а сум Штедилницата да ги обработува за целите за која што се собрани.

* задолжителни полиња

Контактирајте ја службата за релации со клиенти за Ваши прашања, сугестии и поплаки

E-banking контакт