Дирекција

Градете ја својата кариера и развивајте се како професионалец со Штедилница Можности. Ако се идентификувате со визијата и мисијата на нашата компанија и ве интересира работење во финансиска институција, Штедилница Можности вработува:

Службеник во општа служба, дирекција на штедилницата во Скопје

Потребни знаења и вештини:

–       Завршено средно образование,

–       Способност за тимска работа но и самостојност,

–       Добри комуникациски вештини и способност за решавање на проблеми преку ефикасна комуникација,

–       Задолжително поседување на возачка дозвола Б категорија,

–       Солидно познавање на англиски јазик

–       Работно искуство во дејноста не е задолжително.

Работни задачи:

–       Одржување и водење евиденции за возен парк,

–       Прием, испраќање и евиденција на пошта,

–       Достава и прием на документи до и од надворешни соработници,

–       Контрола на исправност на инвентар во објектот на дирекцијата,

–       Набавка и дистрибуција на канцелариски матерјали во дирекцијата и до други организациони делови на Штедилницата

Аплицирајте преку нашата web страна:

Апликацијата за вработување или пратете CV преку е-пошта: rabota@moznosti.com.mk.

Со праќање на вашата апликација, согласни сте да се користат вашите лични податоци во процесот на селекција.