Големина на фонт: A A A

Кредит за купување или изградба на станбен или деловен простор

Намена на кредитот

Купување или изградба на станбен или деловен простор

Целна група

Мали и средни бизниси во производство, трговија и услуги, туризам и градежништво

Износ

 до 50.000 ЕУР

Рок на враќање

61-120 месеци

Грејс период

до 12 месеци

Номинална каматна стапка

од 3% до 4% (годишно - фиксна)

Манипулативен трошок

0,5% еднократно

Месечна провизија за управување

од 0,130% до 0,333% (месечно)

Останати трошоци
на кредитот

Mеница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот 

Намена

Купување или изградба на станбен или деловен простор

Обезбедување

Хипотека

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети

Целна група

Мали и средни бизниси во производство, трговија и услуги, туризам и градежништво

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

 

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот