Madhёsia e fontit: A A A

Kursimorja "Moznosti" DOO Shkupi

Bul.”Jane Sandanski” 111, Shkup

 

Numri amz:                                                                                          5430500

Tel.:                                                                                         ++389 2 2401051

Fax:                                                                                         ++389 2 2401050

www:                                                                             http://moznosti.com.mk

e-mail:                                                                     contact@moznosti.com.mk

Numri i të                                                                                                  111

Shtëpia e revizionit:                                                     MOORE STEPHENS SKOPJE

Rrjeti primar:                                                                Opportunity International

Rrjeti sekondar:                                                                                          MFC
                                                                                    (MICROFINANCE CENTRE
                                                                           for Central and Eastern Europe
                                                                       and the New Independent States)

 

 

Azhurimi bëhet në nivel mujor.
E azhuruar më dat: 04.01.2021

 
Mё lartё