Големина на фонт: A A A

Едноставен  студентски кредит

Намена

Согласно потребите на студентот

Целна група

За сите студенти во РМ, на Државни или Приватни универзитети/факултети

Износ

до 120.000,00 МКД

Рок на враќање

до 36 месеци

Грејс период

до 3 месеци

Годишна номинална каматна стапка

5% (годишно-фиксна)

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

од 14,280%

Манипулативен трошок

1% (еднократно)

Месечна провизија за управување

0,372% - 0,421% (месечно)

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 до 200 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот 

Обезбедување

1 физичко лице - жирант со административна забрана

Документација

Лична карта
Копија од индекс или идентификациона картичка
Потврда од факултет за редовност или Потврда од факултет за износ на школарина
Потврда од плата од родителите

Исплата на кредитот

Штедна книшка или трансакциска сметка

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети

 

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

СВТ

Трошоци за меница

56.000 МКД

5%

36 месеци

1%

0.372%

1.886,00МКД

14.580%

100 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 68.470,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.


Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2020 година.

 

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот