02.11.2020 

Produkt i ri kreditor i Kursimores Mozhnosti

 

Të nderuar klientë, 

Ju informojmë se Kursimorja Mozhnosti, si pjesë e Projektit të USAID-it për zhvillim të ekosistemit të biznesit, ka nisur një produkt të ri kredie për mbështetjen e aktiviteteve të prekura nga pandemia e KOVID-19.

Produktin e ri mund ta shihni në lidhjen vijues: Kredi për mbështetjen e klientëve të prekur nga pandemia e KOVID-19

 

Ecim së bashku,
Kursimorja Mozhnosti

 

Projekti i USAID-it për Zhvillimin e Ekosistemit të Biznesit

Ky aktivitet mbështetet nga Projekti i USAID-it për zhvillimin e ekosistemit të biznesit.

 

08.10.2020

Lajmёrim pёr ditё jo pune

07.09.2020

Njoftim per ditё jo pune

26.08.2020

Njoftim per ditё jo pune

29.07.2020

Njoftim per ditё jo pune

14.07.2020

Komunikatë për ditë jopune

04.06.2020 

Komunikatë për ditë jopune

27.05.2020

Kursimorja Mozhnosti feston përvjetorin e saj të 20-të