18.09.2017

Njoftim pёr publikun

Lajmёrim pёr ndёrrimin e orarit tё punёs nё ekspoziturat Leptokarija dhe Aerodrom

07.09.2017

Njoftim per ditё jo pune

23.08.2017

Njoftim per ditё jo pune

31.07.2017

Njoftim per ditё jo pune

11.07.2017

 
Ulje e normave te interesit per depozitet e kursimit

03.07.2017

Lajmёrim pёr shtyp