Madhёsia e fontit: A A A

Mozhnosti gjatë vitit mer pjesë në më shumë manifestime të panaireve...

KAVADARCË 2006

Duke e mbajtur traditën qyteti i Kavadarit për herë të gjashtë organizoi manifestacionin “Mbledhja e rrushit të Tikveshit” në korniza të së cilit mbahet edhe panairi “Vera Ekspo 2006”. Mozhnosti ishte pjesë e këtij panairi i cili filloi në datë 01.09.2006 në hapsirat e hallës së sporteve “Jasmin” në Kavadarcë. Panairi është me karakter ndëkombëtar në të cilin marin pjesë podrumet e verëtarisë nga Kroacia, Sërbija, Bullgarija, Greqija dhe vende tjera.

Me promocionin e bërë të produkteve dhe shërbimeve të kredive dhe depozitave, Mozhnostit tërhoqi një numër të madhë vizitorësh të cilët interesoheshin për ate se çfar kursimorja Mozhnosti ju ofron klientëve potencial.

Njëkohësisht ajo ishte shenjë për pozicionin e mirë të cilin e ka kursimorja Mozhnost në Kavadarcë.

STRUMICË EKSPO 2006

Me mbeshtetjen e prefektit të Strumicës, për herë të parë u mbajt panairi për produkte bujqësore në Strumicë. Panairi filloi më datë 02.110 dhe mbaroi me 04.110.2006 në hapsirat e halës së sporteve "Park" në Strumicë.

Në këtë panair kursimorja Mozhnost pati mundësi ti promovoj shërbimet dhe produkt e saja. Kujdes i veçant ju kushtua volitshmërise së linjave së kredive për bujqësi për shkak të llojit të panairit dhe interesin e vizituesve.

FINEKSPO 2006

Në hapësirat e Panairit të Shkupit në Shkup gjatë periudhës prej 06-08 Dhjetor u mbajt panairi i finansave i 5-të me radhë, mundësi afariste dhe zhvillim ekonomik, FIN EKSPO 2006.

Kursimorja Mozhnosti edhe këtë vit mori pjesë në këtë panair kështu që vizitorët patën mudësi ti marin të gjitha informatat e duhura për produktet dhe shërbimet të cilat i ofron.

Gjithashtu panairi ishte një mundësi e mirë për njohjen me punën e institucioneve tjera të cilat morën pjesë në panair.

EKSPO Manastir 2007

Prej më 07 – 10 Qershor 2007 në sallën sportive “Mladost” në Manstir u mbajt panairi i 5- të me rradhë, panair i prodhimieve të konsumit të gjerë, repromateriale, pajisje dhe turizëm , Ekspo Manastir 2007.

Kursimorja Mozhnosti morri pjesë për herë të dytë në këtë panair.

Pjesnarrësit kishin mundësi ta vizitojnë shtandin dhe të informohen për shërbimet të cilat i ofron Mozhnosti.

 
Mё lartё