Големина на фонт: A A A

РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

 

2019

03.07.2020

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2019 година

 

15.05.2020

Ревизорски извештај за 2019

 

2018

11.07.2019

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2018 година

13.05.2019

Ревизорски извештај за 2018

2017

20.07.2018

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2017 година

11.05.2018

Ревизорски извештај за 2017


2016

03.07.2017

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2016 година

 

12.05.2017

Ревизорски извештај за 2016

 

2015

20.09.2016

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2015 година

 

13.05.2016

Ревизорски извештај за 2015

2014

21.09.2015 година

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2014 година

12.05.2015 година

Ревизорски извештај за 2014

2013

Ревизорски извештај за 2013

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2013 година

2012

Ревизорски извештај за 2012 година 

IFRS Ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2012 година

2011

Ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2011 година

2010

Ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2010 година

2009

Ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2009 година

2008

Ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2008 година

2007

Ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2007 година

 
Кон врвот