Големина на фонт: A A A

Позитивен кредит

Намена на кредитот

Кредит за затворање на други изложености

Целна група

Вработени во АД, Буџет, ЈП компании кои се прифатливи за штедилницата* 

Износ

до 1.500.000 МКД

Рок на враќање

до 95 месеци

Грејс период

3 месеци

Номинална каматна стапка

5% (годишно - фиксна)

Стапка на вкупни трошоци
(СВТ)

од 11,929%

Манипулативен трошок

5% (еднократно)

Провизија за управување

0,246% (месечно)

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот

Обезбедување

до 600.000 МКД

Административна забрана од барателот и 1 ФЛ со административна забрана или 1ФЛ со СДК

од 600.001 до 1.500.000 МКД

Административна забрана од барателот и 2 ФЛ со административна забрана или 2ФЛ со СДК

Документација

Лична карта од барател, административна забрана и потврда од плата

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети

Исплата на кредитот

Штедна книшка или трансакциска сметка

Целна група

Физички лица вработени за плата

 *Информација за ДОО/ДООЕЛ компании кои се прифатливи за штедилница "Можности" може да се добие во експозитурите на штедилницата 

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

СВТ

Трошоци за меница

400.000 МКД

5%

95 месеци

5%

0,246%

6.091,00МКД

12,019 %

500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 598.683,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

 

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2020 година.

 

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот