Големина на фонт: A A A

Потрошувачки кредит

Намена на кредитот

За сите намени

 Целна група

 Вработени во АД, Буџет, ЈП и ДОО/ДООЕЛ компании кои се прифатливи за штедилницата*

Износ

до 1.500.000 МКД

Рок на враќање

до 95 месеци

Грејс период

3 месеци

Номинална каматна стапка

5% (годишно - фиксна)

Стапка на вкупни трошоци (СВТ)

од 8,954%

Манипулативен трошок

0%

Провизија за управување

0,181% до 0,258% (месечно)

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот 

Обезбедување

- Без жиранти
или
- ФЛ со Административна забрана
или
- Солемнизиран договор за кредит

Документација

Лична карта од барател, административна забрана и потврда од плата

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети

Исплата на кредитот

Штедна книшка или трансакциска сметка

 *Информација за ДОО/ДООЕЛ компании кои се прифатливи за штедилница "Можности" може да се добие во експозитурите на штедилницата.

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

СВТ

Трошоци за меница

240.000 МКД

5%

95 месеци

0%

0,181%

3.498,00 МКД

9.005%

500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 332.354,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.


Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2020 година.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот