Големина на фонт: A A A

Пензионерски кредит

Намена на кредитот

Кредит за сите намени

Целна група

За лица приматели на пензија од Македонија

За лица приматели на странска пензија

Износ

до 600.000 МКД

Рок на враќање

до 60 месеци

Грејс период

до 3 месеци

Номинална каматна стапка

5% (годишно - фиксна)

Стапка на вкупни трошоци (СВТ)

од 19,469%

Манипулативен трошок

2% (еднократно)

Провизија за управување

0,598% (месечно)

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот 

Обезбедување

Во зависност од рокот на отплата на кредитот
Без жиранти или СДК без жиранти или 1 Физичко лице со Административна забрана или 1 Физичко лице поптишано на Солемнизиран договор за кредит

Документација

Пензија во РМ: лична карта, последен талон од пензијата или извод од ТРС
Пензија од други земји: лична карта, договор за пензија и извод од девизна сметка

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети

Исплата на кредитот

Штедна книшка или трансакциска сметка

 

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

СВТ

Трошоци за меница

130.000 МКД

5%

60 месеци

2%

0.598%

3.230,00МКД

19.470%

500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 196.422,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.


Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2020 година.

 

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот