Madhёsia e fontit: A A A

Pasuri e patundeshme

Shpallje për shitjen e pasurisë së patundshme të Kursimores Mozhnosti DOO Shkup

Shpallje për shitjen e pasurisë së patundshme nëpërmejt egzekutuesit.

Pronё pёr shitje tё kursimores Mozhnosti DOO Shkup (Formulari IP)

 
Mё lartё