Големина на фонт: A A A

Организациона структура на штедилница Можности

 

Штедилница Можности ДОО Скопје

Управител

Емилија Крајчева

тел: ++389 22401 048

факс:++ 389 22401 050

e-mail:

Деловни контакти на штедилница Можности

Служба за внатрешна ревизија

ОСИС

Служба за спречување перење пари и усогласеност со законска регулатива

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИИ, РИЗИЦИ И СРЕДСТВА

Служба за финансии и сметководство

Служба за трезорско работење

Служба за управување со ризици

СЕКТОР ДЕЛОВНА МРЕЖА

Директор

Горан Гермовски

тел: ++389 22401 051

факс:++ 389 22401 050

e-mail:


Служба за Релации со клиенти

Служба за координација на продажба

  Експозитури
  Служба за СМЕ

СЕКТОР ТРАНСАКЦИИ И ЛОГИСТИКА НА ПРОДАЖБА

Директор

Ана Кузмановска Ристеска

тел: ++389 22401 051

факс:++ 389 22401 049

e-mail:

Служба логистика на продажба

Служба логистика на шалтери

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

Директор

Марта Трповска

тел: ++389 22401 051

факс:++ 389 22401 050

e-mail:

Правна служба
Служба за управување со лоши пласмани
Општа служба

СЕКТОР ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Директор

Сузана Костова

тел: ++389 22401 051

факс:++ 389 22401 050

e-mail:

СЕКТОР ИТ

Директор

Оливер Велковски

тел: ++389 22401 051

факс:++ 389 22401 050

e-mail:

Оддел за апликативен софтвер

Оддел за системски софтвер и компјутерски мрежи

 

>>Организациона шема на штедилница Можности<<

 
Кон врвот