Големина на фонт: A A A

Флексибилни амортизациони табели

21.03.2007

Новина за земјоделството, производството, трговијата, услугите, градежништвото и туризмот. Можност за флексибилен начин на плаќање на кредитот, согласно инвестициониот циклус на Вашиот бизнис.

Овој начин овозможува да се плаќаат помали ануитети или да се добие грејс период во периодите во кои се инвестира.

За сите дополнителни информации повелете во некоја од нашите експозитури.

 
Кон врвот