Madhёsia e fontit: A A A

Newsletter

Tё jeni nё rrjedha me mundwsitё

 

Shkruani kodin në fushën bosh :

VËREJTJE – Tё dhёnat e mija personale I jap me vetё dёshirё dhe pajtohem qё Kursimorja t’I shfrytёzon, gjegjёsisht t’i pёrpunon me qёllim që të jemë i informuar në kohë për të gjitha risitë e mënyrës së punës të Kursimores.

Mё lartё