Големина на фонт: A A A

Локум кредит

Намена на кредитот

Кредит за микро бизниси

Целна група

За таксисти, тезги, фризери, козметичари, кафичи, сендвичари, колонијали, занаетчии, бутици, книжари, фотокопирници, туризам и друго

Износ

до 300.000 МКД/5.000 ЕУР

Рок на враќање

до 72 месеци

Номинална каматна стапка

од 7% до 11% (годишно фиксна)

Стапка на вкупни трошоци (СВТ)

Од 20,002%

Манипулативен трошок

2,5% еднократно

Провизија за управување

од 0,393% до 0,742% месечно

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот 

 

Обезбедување

Без жиранти (со солемнизиран договор за кредит потпишан од кредитобарателот и брачниот другар) или 1 физичко лице со меница или 1 физичко лице со административна забрана или 1 физичко лице со меница во форма на нотарски акт или 1 физичко лице на солемнизиран договор за кредит

Документација

Согласно дејноста што ја обавува барателот

Начин на отплата

Адаптиран на потребите на клиентот

Исплата на кредитот

Штедна книшка или трансакциска сметка или жиро сметка

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

 

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

СВТ

Меница

180.000 МКД

10%

72 месеци

2,5%

0.393%

4.042 МКД

20,002%

200 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 295.524,00 MKD

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

 

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.   

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот