Madhёsia e fontit: A A A

03.07.2017

Lajmёrim pёr shtyp

Njoftim pёr deponuesit:

 

Kursimorja Mozhnosti i lajmёron klientёt e saj – deponues se pёr shkak tё pёrputhjes sё rekomandimeve tё BPRM, tё gjithё deponuesve qё depozitat e afatizuara u skadojnё  prej 01.07.2017 e nё vazhdimёsi , janё tё obliguar qё tё vijnё nё kursimore nё afat prej 7 ditёsh prej skadimit  tё afatit qё tё nёshkruajnё kontratё tё re pёr deposit.

Nёqoftё se nё filialet e kursimores  nuk vini tё nёnshkruani kontratё tё re pёr depozitёn, kursimorja do tё konstatojё se njёzёri pranoni depozita  me kamatё pёrsёri tё afatizohet sipas akteve interne aktuale tё kursimores, nё tё njёjtin afat dhe sipas kushteve tё vlefshme nё ditёn e riafatizimit.

 

Me rrespekt,

Kursimorja Mozhnosti

 
Mё lartё