Madhёsia e fontit: A A A

09.09.2016

Njoftim pёr  puplikun

Kursimorja Mozhnosti nё aktivitet për mbrotjen e mjedisit  jetësor

 

Kursimorja Mozhnosti në bashkëpunim me shoqaten  për menaxhimin e mbeturinave të pajisjeve eletktrike dhe elektronike, kohëve te fundit  vendosi qendra  për riciklimin e baterive nё Diredekcion si dhe në numër të madh  te filialeve.

Kjo është një ndër aktivitetet  ekologjike ku Kursimorja si pergjegjëse e mjedisit e cila mer për mbrotje mjedisin jetësor ku përveç të punësuarve mund të marin pjesë edhe klientet e Kursimores.

Bateritë  qe çdo  ditë  Shfrytëzohen  përmbajnë shumë metale të rënda dhe kimikate toksike  të cilat kan ndikim  negativ ne mjedisin jetësor duke e ndotur tokën dhe ujin. Toka dhe uji i   kontaminuar  ndikojn drejtëpërdrejt  në cilsin e ushqimeve  të prodhuara  të cilat shfytëzohen nga njerëzit dhe kafshët. Sasia e madhe e metaleve t rënda  në organizmin e njeriut shkaktojnë  një numër të madh të sëmundjeve kronike.

Me riciklimin e baterive   mbrohet  mjedisi jetësor dhe shëndeti I njeriut, kursehet energja, zvoglohen shpenzimet  si dhe ripertërihen resurset që janë të nevojshme në degët e ndyshme  industriale.

 

Vendet ku  mund të lehen  Bateritë e  Harxhuara  për riciklim  janë: Direkcioni I kursimores  si dhe filialet nё Shkup- Leptokari, Manastir, Kumanovë, Veles, Koçan, Gostivar, Tetovë, Strumicë, Strugё dhe Kavadar.

 

Ecim së bashku

Kursimorja Mozhnosti

 
Mё lartё