Madhёsia e fontit: A A A

10.04.2017

Lajmerim per opinionin

Kursimorja Mozhnosti eshte  nje  pjese e ngjarjes “Java  globale e  parave”

 

Nen moton meso! Kurse! fito, Kursimorja  Moznosti i  bashkangjitet manifestimit te  rangut  boteror “Java  globale e  parave”,e  cila  filloi  me  dt 27 mars kurse e  cila  do  te  zgjase  deri me  dt 19 Prill 2017.

Me  organizim te  Ministrise  se  financave te NBRM per here te  pare kete  vit partnere  te  ketij manifestimi permes lidhjes se institucioneve mikrofinanciare jane   edhe institucionet mikrofinanciare te  vendit  qe  udhehiqen  nga kursimorja Mozhnosti.

Ky  eshte  manifestim i  cili mbahet ne  nivel  boteror ne  organizim te organizates  nderkombetare per  edukim  financiar te  femijeve  dhe te  rinjeve , ne  kuader  te  ciles mbahen rreth 4000 aktivitete ku  jane  perfshire mbi 6 milion  femije dhe te  rinje, ne  me  shume  se 130 mije  vende dhe  me  shume  se 1000 organizata dhe  institucione.

I  tere  aktiviteti zhvillohet permes  mbajtjes se vizitave  edukative nga  ana  e   karvanit te  femijeve te  shkollave  fillore  dhe te  mesme, si  dhe  studenteve te  fakultetit te  cilet  i  vizitojne institucionet  financiare qe  jane  pjese e ketij manifestimi ne  me  shume  qytete te  vendit.

Qelimi  me  kesi  aktivitete  eshte te  ngritet vetedija te  te  rinjte permes mesimit per  ate  se  si  funksionojne  parate, duke e  perfshire  edhe  kursimin, punesimin dhe  sipermarresine.

Me  7 prill 2017 ekspozitura e  Kursimores Moznosti ne  Struge eshte  vizituar  nga  karvani i   nxenesve si  pjese  e ketij manifestimi.Vizita e  karvanit  te  NBRM ne Struge ka  qene respektivisht e  suksesshme. Koleget tane i  kane  pritur nxenesit  e  SHF Niko Nestor nga  Struga,i  kane  njoftuar  me  fushveprimin  tone te  punes ,te  pranishmit   ne  vendngjarje mund  te  shohin  se  si  funksionon  nje institucion  financiar dhe  cilat  jane  obligimet  cdoditore te  te  punesuarve. Nxenesit mund  te  mesojne se  cka jane  depozitime  kursimore, cilat  jane  perfitimet  nga  menyra e  ketille e  kursimit, cka jane  kredite dhe  si  shfrztezohen ne menyr  te  mencur dhe te  tjera.

Ngjarja  kryesore e  ketij  manifestimi do  te  realizohet  me  dt 19 Prill 2017 ne  parkun e  qytetit ne  Shkup ku  do  te  marrin pjese  te  gjitha  bankat dhe  kursimoret.

Me  pjesemarrjen e  manifestimeve  te  ketij  lloji, Kursimorja Moznosti edukon dhe  keshillon permes personelit  te  tij  komponent, kurse  i  prezenton  edhe produketet e  saja dhe  sherbimet te  cilat  vazhdimisht i  perparon, me  qellim te  plotesimit te  nevojave te  klienteve.

 

Ecim se  bashku,

Kursimorja  Moznosti

 
Mё lartё