Големина на фонт: A A A

Кредит за сите намени

Намена на кредитот

Наменет за сопственици на приватни фирми, се исплаќа на физички лица

Целна група

Мали и средни бизниси во производство, трговија и услуги, туризам и градежништво

Износ

до 1.800.000 МКД/30.000 ЕУР

Рок на враќање

до 95 месеци

Грејс период

0 месеци

Номинална каматна стапка

3%-5% (годишно - фиксна)

Манипулативен трошок

0,5% еднократно

Месечна провизија за управување МПУ 

од 0,153% до 0,243% (месечно)

Стапка на вкупни трошоци (СВТ)

од 8,804%

Останати трошоци
на кредитот

Mеница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот 

Обезбедување

Со жиранти или паричен депозит или хипотека

Начин на отплата


Адаптиран на потребите на клиентот

Исплата на кредитот

Штедна или трансакциска сметка

 

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

СВТ

Трошоци за меница

400.000 МКД

5.%

60 месеци

0,5%

0.153%

8.160,00 МКД

8.806%

500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 491.633,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

 

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2020 година.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.


Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот