Madhёsia e fontit: A A A

Kredi pёr tё gjitha qёllimet

Qёllimi i kredisё

I dedikuar pёr pronarёt e firmave private, persona fizik

Tё dedikuara  pёr

Biznese tё vogla dhe tё mesme nё prodhim, tregti dhe shёrbime, turizёm dhe ndёrtimtari

Shuma

900.000 MKD

Afati i pagesës

deri më 60 muaj

Grejs periudha

/

Përqindja nominale e interesit

10% vjetore - fikse

Shpenzim manipulues

0,5%

Provizion për administrim MPU 1

0,096%

Interesi  I gjithsejt shpenzimeve

13.341%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë interes
interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Garancioni

Me garantues apo depozit nё para

Mënyra e pagesës

Mënyrë sezonale të pagesës

Qёllimi                                            

dedikuar pёr themeluesit e firmave private 

Ju jepet  personave fizik

 

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

PSHT

Bill Kosto

400.000 MKD

10%

60 muaj

1.5%

0,096%

8.883,00 MKD

13,341%

500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 538.980,00 MKD.

 Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 30.06.2019.

 

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё