Големина на фонт: A A A

Кредит за опрема и транспортни средства

Намена на кредитот

Кредит за опрема и транспортни средства

Целна група

Бизнис клиенти со годишен приход над 3.000.000 денари

Износ

до 50.000 евра / 3.000.000 МКД

Рок на враќање

до 60 месеци

Грејс период

до 3 месеци

Номинална каматна стапка

8% (годишно - фиксна)

Манипулативен трошок

0,5% еднократно

Провизија за управување

0,250%-0,333% месечно

Останати трошоци на кредитот

Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот

Обезбедување


1.  до 15.000  ЕУР / 900.00 МКД
Без жиранти (СДК) или 1 ФЛ со АЗ или1 ФЛ со МНА или 1 ФЛ со СДК


2.  до 30.000 ЕУР /  1.800.000 МКД
2 ФЛ со МНА или 2 ФЛ со СДК

3. над 30.000 ЕУР /  1.800.000 МКД 

Хипотека или залог

 


Документација

Тековна состојба, ЗП образец, потписен картон, завршна пресметка, последен извод од банка, доказ за намена (фактура, профактура,договор, преддоговор)

Начин на отплата

Адаптиран на потребите на клиентот

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

 

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

Трошоци за меница

16.000 ЕУР

8%

60 месеци

1%

0.250%

346,08ЕУР

500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 20.924,80 ЕУР.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

 

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

 

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот