Madhёsia e fontit: A A A

Kredi+

Shuma

prej 1.350.000 MKD / 22.500 EUR

Afati i pagesës

deri 95 muaj

Grejs periudha

3 muaj

Përqindja nominale e interesit

prej 7% - 10% fikse

Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)

nga 14,626%


Shpenzim manipulues

0,5%

Provizion për administrim


0.195% - 0.508%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

1.  deri në  7.500 ЕUR / 300.000 DEN  

pa garantus (me kontratë të solemnizuar për kredit të nënshkruar nga kreditkërkuesi dhe bashkëshorti) ose 1 person fizik me ndalesë  Administrative  ose 1 person fizik  me kambial  të notarizuar ose 1 person fizik me kontratë të solemnizuar për kredi.


2.  Deri n
ë 15.000  EUR / 900.000 DEN.

2 persona fizik me ndalesë administrative ose 2 persona fizik me kambial  të notarizuar ose 2 persona fizik me kontratë të solemnizuar për kredi.


3.  Deri në 22.500  EUR / 1.350.000 DEN.

3 persona fizikë me ndalesë administrative ose 3 persona fizikë me kontrtatë të solemnizuar për kredi. 


Dokumentacioni

Llogarija rrjedhëse, formular I nënshkrimit I notarizuar, kartë nënshkrues, llogarija përfundimtare, ekstrat I fundit banker, dëshmi për qëllimin (faturë, pro-faturë, marrëveshje, para-marrëveshje) 

Mënyra e pagesës      

E adaptuar sipas nevojës së klientit

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

PSHT

Bill Kosto

300.000 MKD

10%

72 muaj

2.25%

0.195%

6.143MKD

14.882%

500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 449.046,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 30.06.2019.

 

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё