Madhёsia e fontit: A A A

Kredi e thjeshtë për Student

Qёllimi i kredisё

 Sipas nevojave tё studentit

Tё dedikuara  pёr

Pёr tё gjithё studentёt e RM, nё Universitetet Shtetёrore ose Universitetet Private/fakultete

Shuma

deri 120.000 MKD

Afati i pagesës

deri më 36 muaj

Përqindja nominale e interesit

10% vjetore - fikse

Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)

nga 14,575%

Shpenzim manipulues

1%

Provizion për administrim

0,143% - 0,191%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-200 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

 Qëllimi

1. Kredi për shkollim – Për pagesën e Shkollimit
2. Kredi i thjeshtë – për të gjitha qëllimet

Sigurimi

1 garant me ndalesë administrative

Dokumentacioni

kopje e indeksit ose kartelës për identifikim
Letërnjoftim
Vërtetim nga fakultetit për student i rregullt ose Vërtetim prej fakullteti për shumën e shkollimit
Vërtetim nga paga e prindit

 Mënyra e pagesës  

 Anuitete të njejta mujore             

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

PSHT

Bill Kosto

56.000 MKD

10%

36muaj

1%

0.143%

1.887,00 MKD

14.575%

100 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 68.492,00 MKD.

 Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 31.12.2018.

 

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё