Madhёsia e fontit: A A A

Kredi Pozitive

 Target grupi

Tё punёsuar nё SHA, Buxhet, RRP dhe SHPK/SHPKNP kompani qё janё tё pranueshme pёr Kursimoren.*

Shuma

deri më 1.500.000 MKD

Afati i pagesës

deri më 95muaj

Përqindja nominale e interesit

prej 9,9% vjetore - fikse

Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)

11.993%

Shpenzim manipulues

5%

Provizion për administrim

0%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

deri 600.000 DEN

Ndalesë administrative nga kredikërkuesi dhe 1 person fizik me ndalesë administratrive ose 1 person fizik me kontratë të solemnizuar

nga 600.001 deri 900.000 DEN

Ndalesë administrative nga kredikërkuesi dhe 2 persona fizik me ndalesë administrative ose 2 persona fizik me kontratë të solemnizuar

Dokumentacioni

Letёr njoftim,ndales administrative dhe vёrtetim pёr rrogёn

Mënyra e pagesës      

anuitete të barabarta mujore

*Informacion pёr SHPK/SHPKNP kompani qё janё tё pranueshme pёr  Kursimoren Mozhnosti mund tё merren nё filijalet e Kursimores.

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

PSHT

Bill Kosto

400.000 MKD

9,9%

95 muaj

5%

0,000%

6.090,00 MKD

11,993%

500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 598.550,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

 


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 30.06.2019.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё