Madhёsia e fontit: A A A

Kredi Penzionerski

Qёllimi i kredisё

Kredi pёr tё gjitha qёllimet

Tё dedikuara  pёr

Pёr penzioner tё Maqedonisё

Pёr penzioner nga vendet e huaja

Shuma

deri më 600.000 MKD

Afati i pagesës

prej 60 muaj

grejs

3 muaj

Përqindja nominale e interesit

5% vjetore - fikse

Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)

nga 19,469%

Shpenzim manipulues

2%

Provizion për administrim

0,598%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

Me garantë mvarësisht nga afati i pagesës së kredisë
(me Ndalesë Administrative ose Kontratë të solemnizuar të kredisë)

Dokumentacioni

Pension në RM: letërnjoftim, taloni i fundit nga pensioni ose dëftesë për TRS
Pension nga shtetet tjera: letërnjoftim, marrëveshje për pension dhe dëftesë nga llogaria për deviza  

Mënyra e pagesës      

anuitete të barabarta mujore

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

PSHT

Bill Kosto

130.000 МКД

5%

60 muaj

2%

0.598%

3.230,00  МКД

19.470%

500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 196.422MKD.

 Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 30.06.2020.

 

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё