Madhёsia e fontit: A A A

Kredi e Gatshme

 Target grupi

 Tё punёsuar ne SHPK/SHPKNP kompani 

Shuma

deri më 300.000 MKD

Afati i pagesës

deri 84 muaj

Përqindja nominale e interesit

10% vjetore - fikse

Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)

prej 14,935%

Shpenzim manipulues

0%

Provizion për administrim

0,214%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

Me ose pa garant mvarësisht prej shumës se kredisë (me Ndalesë Administrative ose Kontratë e Solemnizuar e kredisë)

Dokumentacioni

Letërnjoftim, M1/M2, çertifikatë nga llogaria transakcionale për 6 muajt e fundit ose kopje te 3 deklaratave të fundit të rrogës

Mënyra e pagesës      

anuitete të barabarta mujore

 

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

PSHT

Bill Kosto

95.000 МКД

10%

84 muaj

0%

0.214%

1.780,00 МКД

14.935%

500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 152.370 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 30.06.2019.

 

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё