Madhёsia e fontit: A A A

Kredi Amvisërie

Shuma

deri 1.200.000 MKD

Afati i pagesës

deri më 95 muaj

Përqindja nominale e interesit

10% vjetore - fikse

Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)

nga 15,829%

Shpenzim manipulues

1.5%

Provizion për administrim

0,238- 0,336%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

Kombinim I sigurimit 2 – 3 persona fizik te nenshkruar ne kambial ose 1 – 2 persona fizik me Ndalese Administrative ose 1 – 2 persona fizik me kambial ne forme te aktit te noterizuar ose 1 – 2 persona fizik me kontrate te solemnizuar ne noter.

Dokumentacioni

Listë posedimi ose pronësie për tokën, marrëveshje për qira, vërtetim nga stacioni veteriner

Mënyra e pagesës

Pёrshtatur pёr nevoiat e klientit

 Kursimorja Mozhnosti bashkëpunon me Fondin Kredito-Diskontues për Bujqësi (FKDB) dhe miraton kredi nga linja kreditore të cilën e siguron ky fond 

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

PSHT

Bill Kosto

150.000 MKD

10%

60 muaj

1.5%

0.237%

3.543.00 MKD

16.497%

200 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 214.830,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

 

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 30.06.2019.

 

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё