Големина на фонт: A A A

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

17.07.2019


Извештаи и податоци на Штедилница Можности со 30.06.2019 година

Извештај за адекватност на капитал на Штедилница Можности со 30.06.2019 година

Извештај за сопствени средства на Штедилница Mожности со 30.06.2019 година

Извештај за податоци за степен на задолженост за прво полугодие од 2019 година

 

13.05.2019

Извештаи и податоци на Штедилница Можности со 31.12.2018 година

Извештај за адекватност на капитал на Штедилница Можности со 31.12.2018 година

Извештај за сопствени средства на Штедилница Mожности со 31.12.2018 година

Извештај за податоци за степен на задолженост за второ полугодие од 2018 година

Извештај за процесот за управување со ризиците 2018 година

 

Дата на извршени корекции 01.11.2019

Извештај за процесот за управување со ризиците 2018 година

 
Кон врвот