Големина на фонт: A A A

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

27.07.2017

Извештаи и податоци на Штедилница Можности со 30.06.2017 година

Извештај за адекватност на капитал на Штедилница Можности со 30.06.2017 година

Извештај за сопствени средства на Штедилница Mожности со 30.06.2017 година

 

12.05.2017

Извештаи и податоци на Штедилница Можности со 31.12.2016 година

Извештај за адекватност на капитал на Штедилница Можности со 31.12.2016 година

Извештај за сопствени средства на Штедилница Mожности со 31.12.2016 година

Податоци за процесот на управување со ризиците за 2016 година

 
Кон врвот