Големина на фонт: A A A

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

24.07.2018

Извештаи и податоци на Штедилница Можности со 30.06.2018 година

Извештај за адекватност на капитал на Штедилница Можности со 30.06.2018 година

Извештај за сопствени средства на Штедилница Mожности со 30.06.2018 година

Извештај за податоци за степен на задолженост за прво полугодие од 2018 година

 

11.05.2018

Извештаи и податоци на Штедилница Можности со 31.12.2017 година

Извештај за адекватност на капитал на Штедилница Можности со 31.12.2017 година

Извештај за сопствени средства на Штедилница Mожности со 31.12.2017 година

Извештај за податоци за степен на задолженост за второ полугодие од 2017 година

Извештај за процесот за управување со ризиците 2017 година

 
Кон врвот