Големина на фонт: A A A

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

 

22.07.2020

Извештаи и податоци на Штедилница Можности со 30.06.2020 година

Извештај за адекватност на капитал на Штедилница Можности со 30.06.2020 година

Извештај за сопствени средства на Штедилница Mожности со 30.06.2020 година

Извештај за податоци за степен на задолженост за прво полугодие од 2020 година

 

15.05.2020

Извештаи и податоци на Штедилница Можности со 31.12.2019 година

Извештај за адекватност на капитал на Штедилница Можности со 31.12.2019 година

Извештај за сопствени средства на Штедилница Mожности со 31.12.2019 година

Извештај за податоци за степен на задолженост за второ полугодие од 2019 година

Извештај за управување со ризици на Штедилница Можности за 2019

 

 
Кон врвот