Големина на фонт: A A A

Сектор IT

Оддел за Системски софтвер и комјутерски мрежи

Илија Нокоски

Тел++389 2 2401 078

Факс++389 2 240 050

e-mail:

 

Даниел Пеовски

Тел++389 2 2401 078

Факс++389 2 240 050

e-mail:

 
Кон врвот