Големина на фонт: A A A

Хабитат Кредит

за ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Целна група

За земјоделци, сопственици на приватен бизнис, пензионери и вработени за плата

Износ

до 2.000 ЕУР

Рок на враќање

до 24 месеци

Годишна номинална каматна стапка

7% годишно

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

од 9.357%

Манипулативен трошок

2% еднократно

Месечна провизија за управување

0,00%

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 до 200 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот 

Намена

Топлинска и хидроизолација на фасада
Топлинска и/или хидроизолација на покривот
Топлинска и/или хидроизолација на под
Замена на старите и дотраени прозорци и балконски врати
Користење на сончева енергија
Поставување на термостатски
Вентили на секој радијатор
Замена на сијалици од жаречки во ЛЕД

Обезбедување

Без жиранти

Документација

Согласно целната група и дејноста што ја врши барателот

Исплата

Исплатата се врши директно на продавачот или изведувачот по основ на фактура или во готово

Целна група

Микро бизниси, земјоделци, вработени за плата и пензионери

Исплата на кредитот

Исплатата се врши директно на продавачот или изведувачот по основ на фактура

Штедна или трансакциска сметка

Начин на отплата

Адаптиран на потребите на клиентот

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

 

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

СВТ

Трошоци за меница

1.300 ЕУР

7%

24 месеци

2%

0%

58,20ЕУР

9,357%

100 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 1.422,80 ЕУР.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.


Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

 Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2017 година.

 

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот