Големина на фонт: A A A

Хабитат Кредит

за ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Целна група

За земјоделци, сопственици на приватен бизнис, пензионери и вработени за плата

Износ

до 600.000 МКД

Рок на враќање

до 95 месеци

Грејс

3 месеци

Годишна номинална каматна стапка

5% годишно

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

од 8,165%

Манипулативен трошок

0,00%

Месечна провизија за управување

0,136%

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот 

Намена

За Енергетска ефикасност во сите домови

Обезбедување

Без жиранти (Меница) или АЗ од клиентот или Без жиранти (СДК) или 1 ФЛ потпишано на меница или СДК со 1 жирант или 1 ФЛ со АЗ

Документација

Во зависност од дејноста од која барателот остварува приход

Исплата

- Исплатата се врши директно на продавачот или изведувачот по основ на фактура
- Штедна книшка или Трансакциска сметка

Начин на отплата

Адаптиран на потребите на клиентот

 

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

СВТ

Трошоци за меница

120.000,00 МКД

5%

60 месеци

0,00%

0,136%

2.428,00 МКД

8,192%

200МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 145.649,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.


Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

 Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2020 година.

 

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот