Madhёsia e fontit: A A A

Sektori për menaxhimin e financave, rreziqeve dhe mjeteve

Shërbimi për punën me thesarin

Emilija Mishevska

Tel++389 2 2401 425

Fax:++389 2 401 050

e-mail:

 
Mё lartё