Големина на фонт: A A A

Љубовта кон децата на прво место 

„Почетната идеја за формирањето на ЕЦ СОНЦЕ била да се оформи институција која што би им помогнала на родителите околу едукативно-воспитниот дел и на децата ќе им обезбеди згрижување“, раскажува директорката на центарот Сања Петровска.

Концептот бил да им се пружи посебно катче каде што децата ќе бидат згрижени и коешто нема да биде во класичен школски стил со деца седнати во клупи.

 

 

Едукативниот центар СОНЦЕ денес е склоп на неколку активности што придонесуваат за максимална едукација и социјализација на децата. Вклучени се неколку програми – детски развој, странски јазици (англиски, француски и германски), информатика и уметност, како и програма за балет, гитара и тапани.

Главна карактеристика на нивното учење е „учење низ игра” со што успешно се реализира психолошки напредок на децата од најрана возраст.

„Бизнисот што ги постигнал своите зададени цели за нас е успешен. Секој има различна перцепција за тоа што и колку може да постигне за дадено време. Ние сме задоволни од тоа како СОНЦЕ се развиваше во изминатите години. Ќе продолжиме да работиме напорно со надеж за поголеми достигнувања”, вели г-ѓа Петровска, директор на ЕЦ СОНЦЕ.

Успехот е неизбежен доколку се работи со љубов и посветеност кон работата, истрајност во реализацијата на визијата и идеите, како и со доверба и хармонија меѓу вработените.

ЕЦ СОНЦЕ се препознатливи по следењето на трендовите како и по љубезноста, гостопримството и човечкиот пристап до најмладите. Тоа придонесува за градењето на долгорочни односи. Таму потребите на децата и љубовта кон нив се на прво место.

„Средствата што ги стекнуваме од бизнисот постојано ги вложуваме во него и со тоа остваруваме конкурентска предност. Наша основна цел е континуирано вложување во бизнисот и зголемување на обемот на работата, во смисла на следење на новите трендови во училишното работење, да се биде чекор напред пред конкуренцијата, што значи постојани новини во однос на техниките на учење, соодветен материјал, ресурси итн.

Kако старт-ап компанија, можноста за кредитирање ни беше сведена на минимум. ’Можности’ беше една од ретките институции што видоа потенцијал во тоа што го работевме“, кажува г-ѓа Петровска.

„Професионалниот пристап на вработените и кратката постапка за средување на документацијата принесоа да ги добиеме потребните финансии во најбрзо време. На тој начин успеавме да го надминеме тешкиот период.

Првиот кредит од штедилницата беше искористен за започнување (start-up) на бизнисот, a останатите исто така соодветно за намената, односно за реновирање на просторот и за обртни средства, како и за брендирање на Центарот. 

Соработката започна во уште во првата година и планираме долгорочно да ја задржиме.“

 
Кон врвот