Големина на фонт: A A A

Достапен кредит

Намена на кредитот

За сите намени

 Целна група

Вработени во ДОО/ДООЕЛ/ТП компании/кај Занаетчии 

Износ

до 300.000 МКД

Рок на враќање

до 84 месеци

Грејс период

3 месеци

Номинална каматна стапка

5% (годишно - фиксна)

Стапка на вкупни трошоци (СВТ)

од 14.792%

Манипулативен трошок

0% еднократно

Провизија за управување

0,461% месечно

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот 

 

Обезбедување

Со или без жиранти во зависност од износот на кредитот (со административна забрана или солемнизиран договор за кредит

Документација

лична карта, М1/М2, извод од ТРС за последни 6 месеци или копија од последни 3 рекапитулари за плата (МПИН)

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети

Исплата на кредитот

Штедна книшка или трансакциска сметка

 

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

СВТ

Трошоци за меница

95.000,00 МКД

5%

84 месеци

0%

0.461%

1.781,00МКД

14.947%

500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 149.575МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.


Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2020 година.

 

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот