08.10.2020

 

Mаратонецот и наш вработен Александар Кираџиев на овој Скопски Mаратон во трка со пандемијата!

 

08.10.2020 

Соопштение за неработни денови

10.09.2020

П О Н У Д А за КЛИЕНТИТЕ ФИЗИЧКИ ЛИЦА                                                                                                                                   

за втора промена на договорните услови за кредитни изложености

07.09.2020

Соопштение за неработен ден

26.08.2020

Соопштение за неработен ден

14.08.2020

 

Соопштение од Македонска Банкарска Асоцијација