Madhёsia e fontit: A A A

DEPOZITË NË DENARË

Depozit në denarë mund të jenë:

·         Depozit të paafatizuara
·         Depozit të afatizuara

Depozitë në denarë mund të jetë i afatizuar në afat prej 1, 3, 6, 12, 24 dhe 36 muaj.

Shuma e pagesës minimale te kursimet e paafatizuara është 50,00 denarë.
Shuma e pagesës minimale te kursimet e afatizuara është 1.000,00 denarë

Te depozitët në denarë deponentëve u mundësohet që interesin mujor të mund t’ ia shtoj shumës së  kursyer ose ta marë për çdo muaj.

1. Depozitё nё denarё е hapur deri mё 30.06.2017

Afati

Lloji I normёs sё interesit

deri më 600.000 denarë

mbi

600.000 denarë

Kursime të papërcaktuara

E pёrshtatshme

0,02%

në 1 muaj

E pёrshtatshme

0,05%

0,05%

në 3 muaj

E pёrshtatshme

0,50%

0,50%

në 6 muaj

E pёrshtatshme

0,75%

1,00%

në 12 muaj

E pёrshtatshme

2,00%

2,25%

në 24 muaj

E pёrshtatshme

3,00%

3,25%

në 36 muaj

E pёrshtatshme

3,25%

3,50%

*Normat e interesit tё depozitave janё nё bazё vjetore.
*Normat e interesit tё depozitave janё tё pёrshtatshme pёr tё gjitha  depozitat qё janё hapur deri mё 30.06.2017

 

2. Depozitё nё denarё е hapur pas 01.07.2017

Afati

Lloji I normёs sё interesit

deri më 600.000 denarë

Kursime të papërcaktuara

 

0,02%

në 1 muaj

Fikse

0,05%

në 3 muaj

Fikse

0,50%

në 6 muaj

Fikse

1,00%

në 12 muaj

Fikse

2,25%

në 24 muaj

Fikse

3,25%

në 36 muaj

Fikse

3,50%

 

*Normat e interesit tё depozitave janё nё bazё vjetore.
*Normat e interesit tё depozitave tё hapura pas 01.07.2017 janё fikse.

 

Vёrejtje: Tё gjitha depozitat tё hapura deri 30.06.2017 dhe pas 01.07.2017, qё u skadon afati pas 01.07.2017, do tё riafatizohen me normё fikse tё interesit qё vlenё nga momenti I riafatizimit.  

Fondi për sigurimin e depozitave mbulon dëmin për depozitat në kundër vlerë në denarë deri më 30.000 euro.

Kushte të përgjithshme për punë me depozita për persona fizik – depozita kursimi në të pare

Kushte të përgjithshme për punë me depoyita për persona fizik – depozita kursimi të afatizuar

Kushte të përgjithshme për punë me depoyita për persona fizik – Depozit i kufizuar

Kontakti:

 
Mё lartё