Madhёsia e fontit: A A A

01.08.2014

Lajmerim per opinionin

6 Ekspoziturat me orar tё ri pune

Тё nderuar klient,

Ju informojmё se prej 01.08.2014 deri 19.09.2014, ekspoziturat e Kursimores “Mozhnosti” kanё orar tё ri pune:

Ekspozitura nё Veles:
E hёnё – Е prejmte: 08:00 h – 16:00h

Ekspozitura nё Kavadar:
E hёnё – Е prejmte: 08:00 h – 16:00h

Ekspozitura nё Kocan:
E hёnё – Е prejmte: 08:00 h – 16:00h

Ekspozitura nё Strumicё:
E hёnё – Е prejmte: 08:00 h – 16:00h

Ekspozitura nё Кumanovё:
E hёnё – Е prejmte: 08:00 h – 16:00h

Ekspozitura nё Gostivar:
E hёnё – Е prejmte: 08:00 h – 16:00h

 

 

Ecim sё bashku

Kursimorja Mozhnosti

 
Mё lartё