Madhёsia e fontit: A A A

10 VJETORI I MOZHNOSTit

Me 24 Maj në Kurshumli An në Shkup, Mozhnosti sëbashku me miqt e saj e festoi 10 vjetorin e egzistimit.

....Egzistojmë prej vitit 1996. Filluam me një tim të vogël, e tash jemi njëqind. I përkrahim bizneset familjare, bujqësinë, prodhimtarinë dhe shërbimet. I përkrahim idetë e mira. Atë e bëjmë nga dashuria ndaj njerëzve. Frymëzimin e ekzistimit tonë e nxjerim prej sukseseve të tyre

Krijojmë tradita, gjenerata, punë me grupe, inspirime, fuqi, shpirt pioneri dhe kemi qëllime të cilat i realizojmë. Këto vlera janë të pandashme nga ne. Jetojmë me ta çdo ditë dhe nëpërmjet tyre ata na njohin...

Në këtë shfaqje solemne Mozhnosti kishte nderin tua shpreh falemenderimet partnerëve të saj dhe miqve të vjetë me qëllim që të ndaj plaketa dhe falemenderime.

Në shenjë të përkushtimit të saj në drejtim të qëllimeve dhe obligimeve të Mozhnostit, punëtorëve të saj prej 5 vite e më shume iu kishte ndarë mirënjohje dhe dhurata.

Përveç pjesës Oficiale, mysafirët shoqëroheshin e argëtoheshin me grupin Berthless deri në orët e hershme të mëngjesit.

 
Mё lartё